ECB heeft kerntaak

Het is geen geheim dat de Europese Centrale Bank (ECB) graag de supervisie zou krijgen over het Europese bankwezen. Volgens recente berichten voert de bank de druk daartoe op.

Toen in 1997 in Amsterdam het EU-verdrag werd aangepast, werd het voorzien van een clausule die de mogelijkheid opent de supervisie aan de opdracht van de ECB toe te voegen. Het is een blijk van toegenomen zelfvertrouwen dat die supervisie nu expliciet vermeld wordt in de taakomschrijving van ECB-bestuurder Padoa-Schioppa.

De ECB speelt handig in op de zorgen van de nationale centrale banken. Nu die de verantwoordelijkheid voor het monetair beleid zijn kwijtgeraakt aan de ECB, worden ze bedreigd door de neiging om voor elke sector aparte toezichthouders in te stellen.

Supervisie kan echter het best gescheiden blijven van het in de hand houden van de inflatie, de kerntaak van de ECB. De monetaire autoriteiten hebben er zeker belang bij de risico's van bankfaillissementen zo veel mogelijk te beperken. Maar dat betekent meestal dat ze greep moeten hebben op vereffenings- en betalingssystemen, en die heeft de ECB al.

Centrale banken hebben van oudsher een rol gespeeld in financiële reddingsoperaties voor banken, dankzij hun status als verschaffer van noodkredieten. Maar dat is vooral een monetaire beleidsfunctie, die neerkomt op het corrigeren van tijdelijke liquiditeitsproblemen. Uiteraard kan zoiets uitmonden in het te hulp schieten van failliete banken terwille van de financiële stabiliteit in ruimere zin. Maar zelfs dan kunnen centrale banken dat niet alleen. Daarvoor is hun balans simpelweg niet groot genoeg.

De ECB meent wellicht dat gezien de trend naar grotere bevoegdheden voor de EU haar eigen streven naar een ruimere opdracht vroeg of laat succes zal hebben. Het lijkt onwaarschijnlijk dat dit snel zal gebeuren, omdat daarvoor unanimiteit is vereist onder de 15 lidstaten van de EU. Maar ook op de langere termijn is het een slecht idee. De ECB dwingt als monetaire instelling nog steeds geen respect af. Imperiale neigingen zullen daar geen verbetering in brengen.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld

    • Paul Raynes