De Vries: geen staanplaatsen stadion

Minister de Vries (Binnenlandse Zaken) zal voetbalstadions die weer staanplaatsen willen invoeren ,,geen millimeter'' ruimte geven. In een brief aan de burgemeesters van steden met een betaald-voetbalorganisatie vraagt hij de gemeenten geen medewerking te verlenen aan bouwaanvragen waarin voorzien wordt in staanplaatsen.

De Vries zei dat gisteren in overleg met de Tweede Kamer over voetbalvandalisme. Ook wil De Vries van betrokken stadionbeheerders betere controle op supporters die een opgelegd stadionverbod overtreden. De politie zal voetbalclubs die structureel weigeren om tegen dat soort overtreders actie te ondernemen aanmelden bij de KNVB.

Naast het stadionverbod kunnen gemeenten voetbalvandalen ook een `stadionomgevingsverbod' opleggen, zo schrijft De vries aan de burgemeesters. Zij kunnen een dergelijk verbod opnemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Invoering van een persoonsgebonden clubkaart, waardoor vandalen gemakkelijker geweerd moeten worden uit het stadion, is volgens De Vries mislukt ,,omdat dat bij alle betrokkenen ongelofelijke weerstand heeft opgeworpen''.

De minister liet verder weten niets te voelen voor een algeheel alcoholverbod in en rond voetbalstadions. Wel wil hij de mogelijkheid openhouden dat gemeenten daartoe indien nodig kunnen besluiten, maar dan moet de politie er wel voor zorgen dat er in de onmiddellijke nabijheid van zo'n stadion nergens op eenvoudige wijze aan alcohol te komen is.

De Vries toonde zich, net als de meeste fracties, teleurgesteld dat het succesvolle beleid om voetbalvandalisme te weren tijdens de Europese Kampioenschappen van 2000 geen navolging heeft gehad. ,,Maar voor dat evenement is zo'n beetje de hele Nederlandse politiemacht op de been gebracht. Het is ondenkbaar dat zoiets ook in competitieverband te organiseren is'', aldus De Vries.

Minister Korthals (Justitie) liet weten dat hij bekijkt of de speciale Britse voetbalwet waarmee vandalisme wordt beteugeld op onderdelen ook toepasbaar is in Nederland. Zo is het in Groot-Brittannië mogelijk supporters die tijdens de wedstrijd het grasveld betreden levenslang uit de stadions te weren, aldus de minister.