De quiz

`Dichters schrijven een smartlap, lezers doen een quiz.' Met deze slagzin werd drie maanden geleden in het Cultureel Supplement Gedichtendag 2002 aangekondigd. De dichters kweten zich van hun taak; hun smartlappen, over liefde, dood en ander leed, zijn hiernaast en hieronder te lezen. In de afgelopen weken is bovendien meer dan de helft van deze moderne levensliederen op muziek gezet en ingezongen, door onder anderen Jacques Herb, Henk Hofstede, Marijke Boon en Jan Rot. Ter gelegenheid van Gedichtendag waren er gisteren al een paar van te horen, op manifestaties in Rotterdam en Amsterdam; alle liederen komen op een cd te staan die tijdens het Poetry International Festival in juni zal worden uitgebracht.

De moderne-smartlappen-cd was ook een van de prijzen voor de winnaars van de door NRC Handelsblad en Poetry International georganiseerde Grote Levensliedquiz. Bijna zesduizend mensen bezochten de website met de quiz of bogen zich over het formulier in het Cultureel Supplement; tien procent daarvan had op elke vraag een antwoord, en 39 inzenders hadden alle vijftien antwoorden goed. De echte kenners plaatsten bovendien enkele nuttige kanttekeningen bij de vragen. Zo waren de voorletters van J.H. Speenhoff natuurlijk niet J.C.; wordt in Rocky van Don Mercedes niet expliciet vermeld dat de vrouwelijke hoofdpersoon een ongeneeslijke ziekte krijgt; en had de zanger van Ketelbinkie behalve een pseudoniem (De Zingende Zwerver) ook een naam (Frans van Schaik). Verwarrend voor de doordenkers was bovendien vraag 9, want hoewel Willy Alberti samen met zijn dochter Willeke bij zijn leven alleen Niemand laat zijn eigen kind alleen op de plaat zette, werd zijn stem postuum in 1985 naast die van Willeke gebruikt in een duetversie van De glimlach van een kind.

Uiteindelijk zijn de volgende tien winnaars uit de lijst met goede inzenders geprikt: Johan Bakker, Rotterdam; Rob v/d Haagen, Den Haag; Marie van Helmondt, Utrecht; J.Klaassen, Vijfhuizen; P.Lemoine, Leiden; Henk Looijen, Amsterdam; Hans Nieuwlands, Huis ter Heide; Nienke Moolenaar, Zeist; H.W. Slager, Bussum; Bert Veening, Groningen. Zij ontvangen zo snel mogelijk de smartlappenverzameling Huilen is voor jou te laat van Jacques Klöters die deze maand bij uitgeverij Nijgh & Van Ditmar verschijnt. De cd met moderne levensliederen, die ook zal worden opgestuurd naar tien troostprijswinnaars, volgt over enkele maanden. Laat, inderdaad; maar, anders dan de tranen van het liefje van Corry Konings, hopelijk niet té laat.

    • Pieter Steinz