Ceremonieel

In de marinekazerne naast het Scheepvaartmuseum van Amsterdam hielden gistermiddag zes hoge militairen van de landmacht, luchtmacht, marine en marechaussee een persconferentie. Een generaal-majoor, drie kolonels en twee luitenant-kolonels. Het was zo'n eerbiedwaardig gezelschap dat ik bijna niet meer durfde terug te denken aan de waarschuwing die ik beneden op de wc had aangetroffen: ,,De wc's niet als asbakken gebruiken!''

Waarover spraken zij? Helaas over slechts één onderwerp: het ceremoniële militaire vertoon op de dag van morgen. Gelukkig brengt elke beperking haar meesters voort, en op deze zachte winterdag was dat de generaal-majoor M.P. Celie, de commandant van het Nationaal Commando, tevens gouverneur van Amsterdam.

Het was verbazingwekkend wat de generaal-majoor te berde kon brengen aan details over erewachten, ereafzettingen, ere-escortes, studentenweerbaarheden, in historische klederdracht gehulde detachementen uit de twaalf provincies, het tenue van de militairen in de stoet (`ceremonieel tenue') en in de afzettingen langs de stoet (`dagelijks tenue').

Uitvoerig stond hij stil bij de volgorde van de manschappen tijdens de rijtoer, te onderscheiden in een lopend en een bereden gedeelte. Aan kop van het lopende gedeelte gaat de koninklijke militaire kapel in het uniform van het garderegiment grenadiers en jagers, dan komen de bereden jongens van de marechaussee met twaalf paarden, vervolgens een ere-escorte met nog eens 24 paarden, daarna de gouden koets en dan...

Hoe de generaal-majoor zijn details ook uitbeende, op zeker moment moest duidelijk worden dat hij verder niets te zeggen had. Dat moment brak al na ongeveer twintig minuten aan. Ook zijn hooggeplaatste collega's achter de tafel bleken geen stof voor toevoegingen te hebben. Wel mochten wij vragen stellen.

Een journalist vroeg naar de betrokkenheid van militairen bij de veiligheidsaspecten. Daarover wilde de generaal-majoor geen enkele mededeling doen. Hij zat daar alleen om over de 1.950 militairen te praten die louter bij het ceremoniële vertoon waren betrokken. Hoeveel? Hoorden we dat goed? 1.950! Deze militairen, aldus Celie, mogen alleen maar ceremoniële taken verrichten ze dragen allen ongeladen schietwapens.

Ik luisterde geschokt toe. Dus als straks een terrorist zich opstelt tussen twee ceremoniële militairen (`afstand tussen hen bedraagt twee meter') in de afzetting, kan hij op zijn gemak zijn handgranaatje in werking brengen. De ceremoniële militairen naast hem kunnen hooguit stiekem hun wenkbrauwen optrekken naar een rechercheur verderop.

Voor het overige lijkt alles volledig onder controle. Soldaten die dreigen flauw te vallen (,,In de houding staan kost een hoop energie'', aldus de kolonel Van Vugt) krijgen suikertabletjes toegediend, en bovendien staat voor elke flauwvaller een vervanger gereed. ,,Wij hebben de afgelopen weken veel geoefend'', zei de generaal-majoor Celie, ,,het ceremoniële gedeelte zal dus een succes worden.''

Als er enig land op de wereld is dat ons graag wil overvallen: doe het morgen.

    • Frits Abrahams