Aanpak seksueel misbruik ama's

Staatssecretaris Kalsbeek (Justitie) stelt een onderzoek in naar het seksueel misbruik van zes minderjarige asielzoeksters in een opvangcentrum in Leiden. De daders zijn vermoedelijk mannelijke, eveneens minderjarige vluchtelingen uit Angola en Guinee, die in hetzelfde opvangcentrum verbleven.

Het misbruik kwam aan het licht na het bekend worden van een vertrouwelijk verslag hierover van Stichting Nidos, die de voogdij heeft over alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's). De instanties kregen lucht van het misbruik, nadat de meisjes, die zwanger waren geraakt, om abortus vroegen. Volgens het verslag van het Nidos zouden de meisjes zijn gedwongen zonder condoom te vrijen. Ze zouden ook afgestraft worden als zij zouden klagen over hun misbruik.

Misbruik van asielzoeksters komt regelmatig in de publiciteit. G. Klabbers, directeur VluchtelingenWerk in Leeuwarden, sprak eind december over intimidatie, seksueel misbruik en prostitutie van vrouwen en meisjes in opvangcentra. Tot nu zijn er geen strafzaken tegen daders geweest omdat slachtoffers uit schaamte en angst geen aangifte doen. De aangiftebereidheid bij de slachtoffers is volgens ChildRight minimaal. De angst voor autoriteiten, voor alles wat de begeerde status zou kunnen bedreigen, is volgens de kinderhulporganisatie enorm groot.

Het misbruik in Leiden zal dan ook niet bewezen worden, vreest ChildRight. Zonder aangifte valt er niets te bewijzen. Daarom pleit de kinderhulporganisatie voor de komst van Meldpunt Seksueel Geweld en Intimidatie voor vluchtelingen waar vertrouwelijke en anonieme meldingen tot serieus onderzoek moeten leiden.

ChildRight zegt uit vrijwel heel Nederland signalen te ontvangen van vermoedens van seksueel misbruik, meldt directeur Klippenberg. Volgens ChildRight worden niet alleen alleenstaande minderjarigen maar ook kinderen die met hun ouders in de reguliere opvang zitten, misbruikt door medebewoners en Nederlandse vrijwilligers en stafleden van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers .

Naar aanleiding van het seksueel misbruik zijn verscheidene maatregelen genomen in Leiden. Het gebouw wordt nu de hele nacht beveiligd. Het aantal begeleiders voor ama's is uitgebreid en het aantal ama-plaatsen is verminderd. ChildRight en Samah, belangenbehartiger van ama's, pleiten voor gescheiden opvang van jongens en meisjes, en alleenstaande mannen.