VNO/NCW wil zetel in Waddenforum

Werkgeversorganisatie VNO-NCW wil een zetel in het Waddenforum.

Dat zei secretaris S.B. van der Velde van VNO-NCW Noord gistermiddag tijdens een ronde tafelgesprek met de vaste kamercommissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de Derde Nota Waddenzee. Het Waddenforum is een breed samengesteld internationaal overlegorgaan, onder leiding van de commissaris van de Koningin van Friesland, waarin over de toekomst van de Waddenzee wordt gesproken. Van der Velde vindt dat het bedrijfsleven via VNO-NCW meer kansen moet krijgen mee te praten over het Waddengebied, omdat de werkgevers zich grote zorgen maken over het sociaal-economisch perspectief van het gebied.

Nu ligt de nadruk volgens hem te veel op natuur en milieu. Commissielid Van Wijmen (CDA) hoonde het voorstel van VNO-NCW weg door te zeggen dat bedrijfsleven zich ook nooit laat vertegenwoordigen in de gemeenteraad of het procinciebestuur.

Ook vindt de werkgeversorganisatie dat de Waddenadviesraad nogal eenzijdig opereert en er binnen deze raad weinig draagvlak is voor het bedrijfsleven. ,,Het VNO-NCW is in deze organisatie helemaal niet vertegenwoordigd'', aldus Van der Velde.

De vertegenwoordiger van de adviesraad, Mevrouw S. de Jong reageerde verontwaardigd. ,,Wij hebben wel degelijk mensen uit het bedrijfsleven in de raad'', zei zij.

Volgens haar heeft VNO-NCW nooit eerder interesse getoond deel te nemen in de raad.