Vervanging F-16

Directeur A. Peels van het grootste defensiebedrijf (Thales) in 's lands luchtvaartcluster ziet liever de keuze vallen op de Franse Rafale-jager (NRC Handelsblad, 24 januari). Ook andere bedrijven zouden van deze keuze kunnen profiteren, meent hij. Hij zet vraagtekens bij het extra voordeel dat een keuze voor de JSF voor de cluster zou hebben.

Bekend is ook dat de Amerikanen buitengewoon afwijzend staan tegenover het delen van gevoelige kennis op het gebied van de ontwikkeling van nieuw defensiematerieel.

Het extra voordeel zou hoofdzakelijk bestaan uit het mogen fabriceren van onderdelen voor de vliegtuigromp. Dit zou circa 1.000 extra arbeidsplaatsen opleveren. Gering, maar wellicht in verhouding tot het aan te schaffen aantal JSF-toestellen (85 versus totaal fabricage max. 4.500).

Het is moeilijk te bevatten dat in dit land van kooplieden en dominees de regering nu bereid lijkt te zijn 800 miljoen euro als voorschot in de put te storten, hopend dat er in 2014 een positieve echo uit op zal klinken.

Mag voor dit pronkstuk (nog in wording) wel zo'n financieel risico worden gelopen? Mede gezien het feit dat wij nu in de samenleving problemen signaleren waarbij extra investeringen een duidelijker rendement zullen opleveren, meen ik dat deze koop subiet moet worden afgeblazen.

    • H.J. Lange