Vertaling Hermans

Uit het bericht `Duits succes Hermans' in deze krant van 25 januari, valt op te maken dat er een Duitse vertaling op stapel staat van De tranen der acacias.

Ik vraag me af of uitgeverij Kiepenheuer er niet beter aan doet, de rechten van een eerdere vertaling te kopen. Die verscheen in 1968 bij Joseph Melzer Verlag te Darmstadt. En aan die vertaling mankeert niets, meende Hermans indertijd, getuige de mededeling: ,,Autorisierten Übersetzung aus dem Niederländischen von Jürgen Hillner''. Dat Tränen der Akazien in de ramsj belandde en onder meer bij het toenmalige antiquariaat Van Gennep voor naar ik meen een rijksdaalder te koop was, doet daar niets aan af.