Overheden vaak traag met e-mail

Driekwart van de overheden met een website reageert niet binnen twee weken op een e-mail. Bovendien is meer dan 80 procent van de sites van ministeries, provincies en gemeenten matig tot slecht toegankelijk voor blinden en slechtzienden.

Dat schrijft Advies.Overheid.nl, een adviesorgaan van het ministerie van Binnenlandse Zaken, in een onderzoek naar websites van overheden. Deze `Kwaliteitsmonitor overheidswebsites' werd gisteren gepresenteerd aan minister Van Boxtel (ICT-beleid) tijdens een congres over de overheid op internet in Utrecht.

,,De overheid communiceert matig op internet'', aldus hoogleraar communicatiewetenschap J. van Cuilenburg gisteren. ,,Veel sites zijn gebouwd vanuit het aanbod en niet vanuit de burger. Die denkt niet in termen als burgerzaken, die wil gewoon zijn paspoort verlengen.''

Minister Van Boxtel wees vooral op de vooruitgang die is geboekt. Ondanks de kritiek blijkt uit het onderzoek volgens hem ,,een toename in kwantiteit en kwaliteit''. Het aantal overheidssites is in 2001 met 25 procent gegroeid ten opzichte van het jaar daarvoor. Exclusief tijdelijke en projectsites bestaan er nu bijna duizend overheidssites. Ongeveer een derde van de Nederlandse gemeenten, 184, heeft nog geen website. In Limburg is dat 56 procent; in Zeeland 6 procent. Van de gemeenten met minder dan 25.000 inwoners heeft bijna de helft nog geen site.

Veel websites van overheden geven een overzicht van hun producten en diensten, maar bieden niet de mogelijkheid om deze rechtstreeks aan te vragen via internet. Bij 7 procent van de gemeenten kan via de site een uittreksel uit de burgerlijke stand worden aangevraagd. Een adreswijziging doorgeven kan bij 12 procent van de gemeentesites.

Advies.Overheid.nl reikte gisteren ook de Webwijzer Awards uit. Dit zijn prijzen voor de beste overheidssites. De provincie Friesland maakte de beste website van 2001. Op www.friesland.nl staat onder meer een risicokaart waarop burgers kunnen zien waar zich in hun omgeving onder meer gevaarlijke fabrieken bevinden. De Friese commissaris van de koningin E.Nijpels ontving een bedrag van 20.000 euro, te investeren in de website.

De prijs voor de meest vernieuwende website ging naar de Tilburgse wethouder J. Hamming. Volgens de jury is hij met zijn website (www.tilburg.nl/hamming) pionier in het aangaan van digitale contacten met de burger. De gemeente Wierden (www.wierden.nl) kreeg de prijs voor beste nieuwkomer.