Nieuw zwembad in Eindhoven

Met een vertraging van een week heeft het Eindhovense college van B en W alsnog ingestemd met de bouw van een nieuw zwembad. Op basis van onder meer een aanvullend haalbaarheidsonderzoek concludeerde het gemeentebestuur dat een nieuw te bouwen complex, geschikt voor het organiseren van internationale wedstrijden, de voorkeur geniet boven renovatie van het bestaande, bijna 36 jaar oude bad de Tongelreep.

Met de bouw van het nationale zwemstadion, met behalve een 50-meterbad (tien banen) ook een waterpolobassin (33 bij 21,5 meter) en een duiktoren, is een bedrag van 21,9 miljoen euro gemoeid. Dat is anderhalf miljoen meer dan vooraf was begroot. Als reden daarvoor noemt het college onder meer `de landschappelijke inpassing'. Ondanks financiële toezeggingen van onder meer de rijksoverheid (4,54 miljoen euro), regio-gemeenten, de Nederlandse zwembond en sportkoepel NOC*NSF komt CDA-wethouder Han Scherf (Sport) nog 7,1 miljoen euro tekort. Het college gaat er vanuit dat het resterende gat in de begroting door externe partijen (provincie, bedrijfsleven, EU-subsidies) wordt gedicht.

Het plan wordt volgende maand voor `informatief beraad' voorgelegd aan de raadscommissie voor sport. Een definitief besluit over het politiek beladen project dat de stad nu al maanden bezighoudt, komt voor rekening van de nieuwe gemeenteraad, na de raadsverkiezingen van 11 maart. Volgens het college zal het zwemstadion pas eind 2004, begin 2005 in gebruik kunnen worden genomen.

Renovatie van het thuisbad van de Philips-profploeg van olympisch kampioenen Pieter van den Hoogenband en Inge de Bruijn zou betekenen dat de gemeente, aldus het onderzoek, over twaalf jaar gedwongen is alsnog over te gaan tot nieuwbouw. Dat zou een investering van 11 miljoen euro vergen, terwijl de gemeente nu op dezelfde locatie, de Genneper Parken, `slechts' 7 miljoen kwijt is. Het huidige voorstel de duurste en zogenoemde `C-variant' past in het `groene' bestemmingsplan voor het gebied.

Bovendien leidt het huidige voorstel tot meer mogelijkheden voor de breedtesport, aldus B en W. Bij gebrek aan zwemwater werkt zwemclub PSV momenteel noodgedwongen met een wachtlijst.

Uit woede over de trage besluitvorming dreigde Van den Hoogenband begin november Eindhoven te verlaten en uit te wijken naar Rotterdam. Daar is de gemeente eveneens bezig met een onderzoek naar de haalbaarheid van de bouw van een multifunctioneel (top)sportcomplex, met onder meer een 50-meter bad. Directe aanleiding voor de onvrede van Van den Hoogenband was een aanvullend haalbaarheidsonderzoek, waarop de PvdA-fractie had aangedrongen. Ook de VVD liet doorschemeren weinig te voelen voor de bouw van een top- en breedtesportcomplex.