Minder verlies KLM dan verwacht

Luchtvaartmaatschappij KLM heeft in de laatste drie maanden van het jaar minder verlies geleden dan algemeen was verwacht. Over de periode waarin de mondiale luchtvaart na 11 september een flinke tik te verwerken kreeg, boekte KLM een verlies van 94 miljoen euro. Een jaar eerder was nog sprake van een winst van 4 miljoen.

Aanvankelijk bracht de bekendmaking van de kwartaalcijfers vanochtend de koers nauwelijks in beweging, maar tegen het middaguur stond het aandeel 5,5 procent hoger op 15,36 euro. Het operationele resultaat kwam in de periode september tot december (het derde kwartaal in KLM's boekjaar) uit op 76 miljoen euro negatief, tegen een resultaat van 46 miljoen een jaar eerder.

Volgens de Nederlandse luchtvaartmaatschappij is het beperkte verlies te danken aan het snel terugschroeven van de capaciteit. Door het inzetten van bijvoorbeeld minder en kleinere toestellen nam het aantal stoelen met 11 procent af. De lagere vraag naar vervoer komt duidelijk tot uiting in de omzet. KLM zag de inkomsten met 16 procent teruglopen tot 1.472 miljoen euro. Het aantal vrachtvluchten bleef gelijk.

Ook werd het aantal medewerkers met 1.200 teruggebracht tot 27.700 mensen. Door het herstel in de luchtvaart is de maatschappij inmiddels weer begonnen met het werven van personeel. Mede door het bevriezen van allerhande investeringen slaagde KLM er de afgelopen drie maanden in om de kaspositie te versterken. Ondanks het operationele verlies nam de kaspositie in de afgelopen drie maanden met 38 miljoen euro toe tot 1.472 miljoen euro.

In de eerste negen maanden van het boekjaar heeft KLM nu een verlies geboekt van 48 miljoen euro, tegen een winst van 165 miljoen een jaar eerder. Voor het gehele jaar 2001/2002 gaat het bedrijf uit van een hoger verlies. In de eerste drie maanden van het jaar (KLM's vierde kwartaal) wordt relatief weinig gevlogen en die periode is dan ook traditioneel verliesgevend. KLM constateert wel dat er in de laatste weken van het jaar een duidelijk herstel optrad dat zich in januari voortzette.

Het bedrijf gaat nog wel uit van een verslechtering van het resultaat ten opzichte van een jaar geleden het vierde kwartaal was toen goed voor een operationeel verlies van 70 miljoen euro maar het verschil zal niet zo groot zijn als in het derde kwartaal.

Hoewel de vooruitzichten beter zijn geworden zegt KLM voorzichtig te zijn met het weer inzetten van grotere vliegtuigen en extra vluchten. In de meer lucratieve business class, waar de vraag naar tickets het hardst terugloopt, neemt KLM capaciteit terug. Dat doet de luchtvaartmaatschappij door het aantal toeristenklasse-stoelen uit te breiden. Ook wordt de afstand tussen de stoelen in de business class op internationale vluchten vergroot.