Minder bureaucratie maar controle is nodig

De bureaucratie in de zorg moet muinder. Volgens de comissie-De Beer kan daarop in de sector 300 miljoen euro worden bespaard. Ziekenhuizen, artsen en verzekeraars hebben ieder zo hun eigen problemen met deze rompslomp.

,,Ik vraag me af of verzekeringsartsen weten hoe de maatschappij in elkaar zit'' zegt J. Haalboom, hoofd van de polikliniek interne geneeskunde in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. ,,Vijfentwintig jaar geleden kwam er één keer per week een verzekeringsarts naar het ziekenhuis. Je kon dan rechtstreeks met elkaar praten. Nu willen verzekeraars op afstand alle mogelijke details weten zonder dat ze de patiënt kennen.'' Haalboom betwijfelt of de nieuwsgierigheid van verzekeraars altijd terecht is. ,,Ze moeten vertrouwen op mijn oordeel. Ze hoeven niet alle details over een patiënt te weten.'' Haalboom maakt zich kwaad: ,,Ik werk hier om mensen te behandelen, maar ik ben bijna een kwart van mijn tijd kwijt aan administratie.''

Dinsdag presenteerde de commissie-De Beer het rapport Minder regels, meer zorg aan minister Borst (Gezondheidszorg). Volgens de commissie kan de zorgsector 300 miljoen euro besparen op de naar schatting één miljard euro die de uitvoering van de wet- en regelgeving kost. Verzekeraars en hulpverleners verrichten volgens het rapport veel overbodig werk.

F. Werner, voorzitter van de Vereniging Academische Ziekenhuizen en bestuursvoorzitter van het Universitair Medisch Centrum St Radboud, ergert zich aan het bureaucratische arbeidstijdenbesluit. ,,De papierwinkel eromheen is gigantisch. Bovendien wordt alles precies gecontroleerd door een inspecteur. Dat kost veel tijd en geld. De regels zijn zo streng, dat het moeilijk is een afdeling 24 uur per dag te bemannen.''

Ook de zorgverzekeraars vinden dat de bureaucratie te ver is doorgevoerd.,,Ziekenfondsen mogen medicijnen alleen vergoeden als ze gecontroleerd hebben of de apotheker een recept heeft van een arts'' legt een woordvoerder van Zorgverzekeraars Nederland uit. Het controleren van recepten vinden de verzekeraars een taak van de apothekers zelf. Hetzelfde geldt voor de controle van verwijsbrieven. ,,Wij moeten nagaan of een specialist een verwijsbrief van een huisarts heeft gekregen. Dat is dubbel werk: de specialist moet dat ook nagaan.''

Huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten hebben een andere klacht. Sinds 2001 moeten ze zelfstandig contracten afsluiten met zorgverzekeraars. ,,Wij hebben te maken met meer dan twintig ziekenfondsen'' zegt J. van der Laan, huisarts in Utrecht. ,,Ik weet niet wat ze zich bij die onderhandelingen voorstellen. Bij sommige verzekeraars heb ik maar één of twee patiënten.'' A. Jeurissen, tandarts in Arnhem, heeft het opgegeven om zich in alle contracten te verdiepen. ,,Ik vertrouw erop dat het goed gaat.''

Th. de Witte, hoofd van de afdeling hematologie van het Universitair Medisch Centrum St Radboud in Nijmegen, heeft minder last van de administratieve druk. ,,Soms moet ik toestemming vragen voor een behandeling. Er is bijvoorbeeld een nieuw middel dat bij sommige patiënten met een voorstadium van leukemie helpt. Dat wordt nog niet automatisch vergoed, en verzekeraars vragen om een toelichting. Maar dat is een behandeling die tienduizenden guldens kost, dus ik vindt dat geen vreemde eis.''

De woordvoerder van Zorgverzekeraars Nederland waarschuwt dat de controlerende taak van de verzekeraars niet al te ver moet worden teruggedrongen. ,,Wij moeten verantwoording afleggen over het geld dat we uitgeven. Controle is een belangrijk onderdeel van ons werk.''

Het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft is al bezig de administratie te versimpelen. ,,We gaan over op een systeem dat landelijk moet worden ingevoerd, de Diagnose Behandeling Combinatie-facturering.'' legt een woordvoerster uit. Haar ziekenhuis is een van `koploperziekenhuizen' voor dit project. Het test of dat systeem werkbaar is. Omdat het nogal afwijkt van het oude handhaaft het de twee declaratiesystemen voorlopig naast elkaar wat tot veel extra werk leidt.