`Maatschappijleer behouden'

De Tweede Kamer wil niet dat maatschappijleer een marginale rol krijgt in het studiehuis, de bovenbouw van havo en vwo. Volgens de fracties is het juist na de gebeurtenissen van 11 september van groot belang dat leerlingen in de ,,burgerschapskunde'' worden ingewijd.

Dat bleek gisteren tijdens een debat over het terugbrengen van de werkdruk in het studiehuis.

Staatssecretaris Adelmund (Onderwijs) toonde zich gevoelig voor de mening van het parlement en wil uitzoeken of ze maatschappijleer een prominentere rol kan laten spelen dan in haar huidige plannen. Voor havo-leerlingen vervalt hierin een van de vakken geschiedenis/maatschappijleer of algemene natuurwetenschappen. Vwo-scholen kunnen deze stof in andere vakken integreren.

De verschillende fracties hadden nog flink wat aanmerkingen op het plan van Adelmund om de overladenheid en versnippering van de zogenoemde tweede fase te bestrijden. Zo wil de PvdA dat de profielen, de ruggengraat van het studiehuisstelsel, niet worden teruggebracht van vier naar drie vakken en pleitten onder meer VVD, CDA en ChristenUnie voor het terugbrengen van het aantal uren (nu 1.600). De staatssecretaris schoof de verzoeken van de Kamer veelal door naar de uitwerkingsfase van haar plan.

De dringende suggestie van een aantal fracties om leerlingen de mogelijkheid te geven een vakkenpakket zonder wiskunde te kiezen kon duidelijk niet op steun van Adelmund rekenen. Volgens haar vragen universiteiten om wiskunde en zijn ook voor sociale studies ruime vaardigheden in de statistiek vereist. ,,Ik wil niet opnieuw pretpakketten'', aldus Adelmund. ,,We moeten ook geen martelpaketten hebben'', reageerde het Kamerlid Rabbae (GroenLinks).

Adelmund probeert de eerste uitwerking van haar plannen voor de zomer klaar te hebben, zo beloofde ze de Kamer. De maatregelen gaan pas in 2005 in. Door het aantal vakken te verminderen en scholen meer ruimte te geven voor eigen inzicht hoeven leerlingen minder op hun tenen te lopen en daalt de werkdruk voor leraren.