Kritiek Brussel op Nederland

Europees Commissaris Günter Verheugen (Uitbreiding) is verontwaardigd over de eis van de Nederlandse regering dat de Europese Unie eerst afspraken moet maken over sterke vermindering van directe inkomenssteun aan boeren, voordat een akkoord kan worden bereikt over de uitbreiding van de EU. Volgens Verheugen handelt Nederland in strijd met de conclusies van de regeringsleiders eind 2000 in Nice, waarin geen koppeling werd gemaakt tussen de uitbreiding van de EU en de hervorming van de Europese landbouwpolitiek.

De Duitse Eurocommissaris Verheugen reageerde gisteren in Brussel op uitlatingen van de Nederlandse staatssecretaris Dick Benschop (Europese Zaken). Deze verklaarde maandag op een persconferentie in Brussel dat de regeringsleiders van de EU-landen nog dit jaar een ,,politieke uitspraak'' moeten doen over vermindering van directe inkomenssteun in de EU. Benschop noemde hervormingsvoorstellen voor de landbouw in dit verband ,,ijkpunten''. Nederland vreest dat de EU-uitgaven uit de hand lopen, nu de Europese Commissie voorstelt ook aan boeren in nieuwe lidstaten geleidelijk inkomenssteun te geven. Eurocommissaris Verheugen zei zich niet te kunnen voorstellen dat een ,,altijd zo betrouwbare partner'' een dergelijk standpunt inneemt.

Benschop had volgens zijn woordvoerder maandag een gesprek met Verheugen. Deze zei gisteren dat de Nederlander – hij wilde wegens de vertrouwelijkheid niet bevestigen dat het Benschop was – tegenover hem met geen woord over het Nederlandse standpunt had gerept.

Uit de gisteren gepresenteerde voorstellen blijkt dat de Europese Commissie voor de periode van 2004 tot en met 2006 in totaal 40,16 miljard euro uittrekt voor uitbreiding met tien nieuwe lidstaten per 2004. Voor de jaren daarna moeten nog concrete afspraken worden gemaakt.

nieuws, reacties en achtergrond: pagina 4