Kabinet komt met ethische regels voor de gentechnologie

Het kabinet gaat een ethisch toetsingskader ontwikkelen om toepassingen van gentechnologie te kunnen beoordelen. Dit heeft minister Pronk (Milieu) gisteren aangekondigd in de Tweede Kamer.

Met name CDA en PvdA hadden daarop aangedrongen tijdens het driedaagse Kamerdebat over de nota biotechnologie, waarin het kabinet voorstelt ,,voorzichtig voorwaarts'' te gaan met gentechnologie in de gezondheidszorg en landbouw. Een meerderheid van de Kamer oordeelt dat het kabinet daarbij tot nu onvoldoende duidelijk maakt op grond van welke criteria het kabinet nieuwe biotechnologische toepassingen beoordeelt. ,,Alle partijen willen ethische afwegingen'', concludeerde Kamerlid Ross-van Dorp (CDA) gisteren.

Het kabinet wil nu binnen enkele maanden een lijst opstellen van de ethische, maatschappelijke en economische voorwaarden die het kabinet stelt. Volgens Pronk lukt dat ,,niet meer vóór de verkiezingen'' in mei, maar wel nog door het kabinet ,,in de huidige samenstelling''. Hij noemde zo'n lijst `ingewikkeld' omdat voor verschillende toepassingen, medisch of agrarisch, andere afwegingen nodig zijn. Zo speelt het milieu een zwaardere rol bij veldproeven met genetisch aangepaste gewassen dan bij laboratoriumproeven op dieren.

Minister Hermans (Wetenschap), een van de vijf bij het debat betrokken ministers, beloofde gisteren 900.000 euro te reserveren voor het zoeken naar alternatieven voor dierproeven. Het geld komt uit het budget van 190 miljoen euro dat voor het `genomic-project' beschikbaar is. Het aantal dierproeven is toegenomen door het onderzoek naar de genetische samenstelling van mensen, planten, dieren en micro-organismen, genomics.

In grote lijnen staat een meerderheid van de Tweede Kamer achter de opvatting van het kabinet dat geen blokkade moet worden opgeworpen voor de verdere ontwikkeling van biotechnologische toepassingen, als nut en noodzaak daarvan duidelijk zijn en op voorwaarde de consument zelf kan kiezen of zij deze weigert.

Alleen de SP acht de ideeën van het kabinet ,,niet geschikt voor beleid'' omdat zij volgens woordvoerder Poppe alleen uitgaan van commerciële belangen. Bij CDA, ChristenUnie en GroenLinks leven zorgen over de sterke nadruk op marktoverwegingen, die met name minister Brinkhorst (Landbouw) in hun ogen legt.