Gemenebest: Zimbabwe niet schorsen

Zimbabwe zal vooralsnog niet worden geschorst als lid van het Gemenebest. Ook de buurlanden in zuidelijk Afrika zien nog geen heil in sancties tegen Zimbabwe.

In Londen boog zich gisteren een ministeriële adviesgroep van het Gemenebest over een Brits verzoek om Zimbabwe als lid van de 54 landen tellende organisatie te schorsen wegens het politiek geweld, de intimidatie van opponenten van het bewind en de beperking van de persvrijheid. In de adviesgroep, bestaande uit de ministers van Buitenlandse Zaken van acht Gemenebestlanden, kreeg het Britse voorstel steun van Australië, Canada en Barbados. Maar de collega's uit Botswana, Maleisië, Bangladesh en Nigeria, boden verzet. Uiteindelijk stelden de ministers ,,diep bezorgd'' te zijn over de ontwikkelingen in Zimbabwe, maar beperkten ze zich verder tot een oproep aan de regering in Harare om internationale waarnemers toe te laten voor de parlementsverkiezingen van 9 en 10 maart. President Mugabe van Zimbabwe liet eerder deze week weten waarnemers toe te laten, maar Britse waarnemers te willen weren. Eerder had hij laten weten dat ook Nederlanders als waarnemer niet welkom zijn.

In Harare kwamen gisteren de ministers van Buitenlandse Zaken van Zimbabwe's buurlanden bijeen om te praten over sancties tegen Zimbabwe. De ministers – uit Mozambique, Malawi, Angola, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe zelf – besloten daarvan af te zien, omdat ze het lot van de toch al verarmde bevolking van Zimbabwe zouden verslechteren. ,,We zijn ervan overtuigd dat welke sancties dan ook tegen Zimbabwe niet alleen de gewone, kwetsbare burgers van Zimbabwe zouden treffen, maar ook negatieve uitwerkingen zullen hebben voor de burgers in heel onze regio'', aldus de voorzitter van het overleg, minister Lilian Patel uit Malawi.

Volgens Zimbabweaanse woordvoerders waren sancties niet het belangrijkste onderwerp van het overleg: het zou vooral gaan over de vraag of het bewind van president Mugabe zich aan het Abuja Akkoord houdt. Dit door bemiddeling van Nigeria tot stand gekomen akkoord bevat onder andere de belofte van Harare een eind te maken aan de bezetting van land van blanke boeren in ruil voor geld ter financiering van een ordelijke landbouwhervorming.

In Harare kwam het gisteren tot een demonstratie van journalisten tegen de nieuwe perswet, die vandaag in het parlement in Harare wordt besproken. Drie Zimbabweaanse journalisten werden bij de demonstratie gearresteerd. De ontwerptekst van de wet werd dinsdag in de juridische commissie van het parlement veroordeeld wegens schending van de persvrijheid en de ,,angstwekkende macht'' die de regering zich toeeigent om de media te controleren. Gisteren werd gezegd dat de wet is aangepast; de nieuwe tekst wijkt echter nauwelijks van de oude af.