Economie VS toont bescheiden groei

De Amerikaanse economie is, in tegenstelling tot wat breed werd verwacht, in het vierde kwartaal van vorig jaar licht gegroeid. De Amerikaanse centrale banken lieten de rente na hun vergadering gisteren ongewijzigd op 1,75 procent.

Het was voor het eerst sinds eind 2000 dat de Federal Reserve Board, het systeem van centrale banken, de rente niet verlaagde. Vorig jaar werden in totaal nog elf renteverlagingen doorgevoerd.

De groei van het Amerikaanse bruto binnenlands product (bb) in het vierde kwartaal was ten opzichte van het derde kwartaal nipt positief, met 0,06 procent. Geprojecteerd op jaarbasis, de gangbare methode van presentatie in de VS, kwam daar 0,22 procent `geannualiseerde' economische groei uit. Analisten hadden gemiddeld gerekend op een krimp van 1 procent.

Het waren vooral de consumentenbestedingen die met een toename van 5,4 procent de groei van het bruto binnenlands product positief beïnvloedden. In dit cijfer zitten als belangrijke component de autoverkopen, die dankzij renteloze en uitgestelde financiering zorgden voor een opleving. De consumentenbestedingen aan niet-duurzame goederen en aan diensten stegen nauwelijks, maar de bestedingen aan duurzame goederen, waaronder auto's vallen, namen toe met 38,4 procent. De overheidsuitgaven stegen met 9,2 procent.

Negatief waren de bedrijfsinvesteringen, met een krimp van 12,8 procent, en de investeringen in woningen, die inzakten met 6,4 procent. De voorraden van bedrijven slonken met het recordbedrag van 120 miljard dollar. De export daalde met 12,8 procent, terwijl de invoer, met 3,4 procent, veel minder snel afnam.

De groei in het vierde kwartaal betekent dat er technisch gezien geen recessie heeft plaatsgevonden in de VS. In het derde kwartaal was er wel een krimp, met 1,3 procent, maar deze heeft zich dus geen twee achtereenvolgende kwartalen voorgedaan.

Volgens de bbp-gegevens vond er een daling plaats van de zogenoemde bbp-deflator, een brede maatstaf voor inflatie, met 0,3 procent. Dat betekent dat de nominale groei van de VS, de volumegroei plus inflatie, voor het eerst sinds 1982 negatief was. De bbp-gegevens van gisteren zijn een eerste lezing, en kunnen nog worden herzien.

De Federal Reserve Board motiveerde zijn beslissing om de rente niet verder te verlagen met de opmerking dat ,,de tekenen sterker zijn geworden dat de zwakte van de vraag afneemt, en dat de economische activiteit begint aan te trekken''. Aan het slot van zijn communiqué stelde de Fed echter ook dat ,,de risico's overhellen naar omstandigheden die economische zwakte tot gevolg kunnen hebben in de voorzienbare toekomst''. Deze uitlating wordt op de financiële markten uitgelegd als een teken dat de centrale banken nog steeds neigen naar een verdere verlaging van de rente.