Computer is fantastisch hulpmiddel 3

Dr. Hartmann laat in zijn relaas de computer verworden tot een waardeloos ding dat een serieuze bedreiging vormt voor boeken. Diezelfde computer zou verantwoordelijk zijn voor kinderen die niet kunnen hoofdrekenen en weinig creatieve werkstukken in elkaar flansen met de cut-and-pastefunctie.

Ik kom zelf uit een generatie die in de jaren '70 als eerste de rekenmachine mocht gebruiken tijdens de lessen (ook al een zonde volgens de schrijver). Dat voorkwam dat ik met een gruwel van een rekenliniaal aan de slag moest. Hoofdrekenen leerde ik echter even goed. Voor de computer geldt dit nog veel meer. Voor mij is het dan ook onbegrijpelijk dat iemand anno 2002 de computer in een zo kwaad daglicht plaatst. Dat internet wordt afgedaan als een nutteloos medium waarop een avond zoeken niets oplevert. Een computer is een fantastisch hulpmiddel waarmee in veel minder tijd veel meer gedaan kan worden. Voor internet geldt hetzelfde. In tegenstelling tot wat de schrijver ons wil doen geloven bevat internet een schat aan informatie. En als daar dan eventueel voor betaald moet worden, waarom zou dat een probleem zijn? Voor boeken moet (terecht) toch ook meer betaald worden dan voor het stapeltje papier waaruit ze bestaan.

Hoe dan ook: voor dit alles geldt bovenal dat de voordelen van pc en internet alleen optimaal benut kunnen worden als leerlingen er goed en efficiënt mee om leren gaan. Niet als alternatief voor het leren lezen, rekenen of werkstukken schrijven. Maar als hulpmiddel om diezelfde dingen nog beter te doen. En juist dat pleit voor computerlessen in de klas.