CAO voor crèches na maanden in zicht

Werkgevers en werknemers in de kinderopvang zijn gisteren na maanden van strijd toch tot een broos akkoord over een nieuwe CAO gekomen. Vakcentrales FNV, CNV en Unie MHP en de werkgevers spreken van ,,een protocol dat als basis dient voor verdere samenwerking en overleg''.

Dat blijkt uit een verklaring van de onderhandelaars. Het zogenoemde onderhandelingsakkoord moet nog wel door de aangesloten vakbonden Abvakabo FNV, CNV/CFO en De Unie worden ondertekend.

De overkoepelende vakcentrales FNV, CNV en Unie MHP mengden zich twee weken geleden in de problemen rond de CAO toen het overleg muurvast zat. Dat kwam vooral omdat de werkgevers buiten de grotere bonden Abvakabo en CFO (11.000 leden in de sector) om een akkoord bereikten met De Unie (ongeveer honderd leden in de kinderopvang). Enkele weken van stakingsacties volgden.

Volgens het nu bereikte onderhandelingsakkoord leggen AbvaKabo en CFO zich alsnog neer bij de afspraken die de Unie maakte. Het Unie-akkoord behelst over vijftien maanden een structurele loonsverhoging van in totaal 7 procent: 2,5 procent per 1 januari 2002 en verhoging van de eindejaarsuitkering van 2001 met 1,5 procent naar 2 procent. Dit jaar komt daar een eenmalig uitkering van 1,5 procent bij.

De `uitbreiding' van het Unie-akkoord met de andere bonden behelst vooral ,,een intentie''. ,,Er wordt een dringend beroep gedaan op de werkgevers om voor 1 juni aanstaande netto 135 euro uit te keren aan werknemers'', zo staat in de verklaring van de vakcentrales.

De werkgevers zijn tevreden. ,,Het akkoord dat we enkele weken geleden met De Unie hebben gesloten is overeind gebleven'', zegt vice-voorzitter Ben Düking van Catalpa namens de Branchevereniging Ondernemers in de Kinderopvang. ,,Dat bevestigt dat het een goed akkoord is.'' Volgens Düking redeneert met name de vakbond AbvaKabo nog te veel ,,vanuit de retoriek van het welzijnsdenken''. ,,De kinderopvang is een gewone markt geworden en daar hoort een marktconforme CAO bij.'' AbvaKabo is niet tevreden met het akkoord, maar legt het `neutraal' voor aan haar achterban.