Borst: elk kind tegen nekkramp inenten

Minister Borst (Volksgezondheid) wil dat alle kinderen op den duur worden ingeënt tegen pneumokokken en meningokokken type C. Naar verwachting wordt dit jaar nog begonnen met het vaccineren van alle jongeren onder de 18 jaar. In 2003 volgt dan de opname van de enting in het standaard-vaccinatiepakket voor zuigelingen.

Het kabinet beslist vrijdag over het voorstel. Daarin neemt Borst grotendeels het advies over dat de Gezondheidsraad eerder deze maand publiceerde. Het tempo waarin de maatregelen worden ingevoerd is voor een deel afhankelijk van het geld dat zij daarvoor van het kabinet krijgt. Borst zegt dit jaar hiervoor 50 miljoen euro extra nodig te hebben. Geld voor preventie is, anders dan voor het grootste deel van de zorg, afkomstig uit de schatkist. De minister hoopt dat haar collega Zalm (Financiën) dit geld beschikbaar stelt.

De Gezondheidsraad adviseerde Borst de vaccinatie tegen pneumokokken en de meningokokken type C standaard in te voeren. Tegen deze bacteriën, die onder meer hersenvliesontsteking, nekkramp, bloedvergiftiging en longontsteking kunnen veroorzaken, bestaan inmiddels effectieve vaccins. Tegen meningokokken type B, die de meeste aandoeningen veroorzaakt, is nog geen vaccin. Volgens de Gezondheidsraad is de vaccinatie nodig omdat besmetting vaker tot aandoeningen leidt.

Opname van de vaccinatie in het standaard-inentingsprogramma voor zuigelingen is volgens de raad afhankelijk van het tijdstip waarop het lukt de vaccins die de zuigelingen nu al in het eerste levensjaar krijgen in één cocktail samen te voegen. De raad verwacht dat het nog dit jaar lukt om de DKTP-cocktail (tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio) uit te breiden met het vaccin tegen influenza. Dan kan al in 2003 begonnen worden, samen met die cocktail na twee, drie en vier maanden, met het enten tegen pneumokokken. Volgens de raad kunnen per keer maar twee prikken worden gegeven omdat anders ouders minder aan het programma zullen deelnemen.

De raad stelt voor zuigelingen, zolang de vaccins tegen pneumokokken en meningokokken type C niet in één prik zitten, na vijf en zes maanden tegen laatstgenoemde bacterie in te enten.