Asielbeleid

Met de opkomst van Leefbaar Nederland en de recente ontwikkelingen op het VVD-congres is de toon voor het publieke debat gezet. Moest eerst het ideaal van een multiculturele samenleving eraan geloven, nu zijn de dames en heren politici het erover eens dat de duizenden asielzoekers een probleem zijn. Zozeer zelfs dat er openlijk wordt gespeeld met de gedachte om iedere asielzoeker te detineren. Deze trend is uiterst zorgelijk.

Sinds anderhalf jaar verblijf ik in Australië. Daar sluit men sinds midden jaren negentig alle asielzoekers op in detentiecentra. Vaak midden in het land in de woestijn ver van alles en iedereen. Bovendien wordt sinds kort iedere asielzoeker die per boot het land probeert binnen te komen per marineschip naar een van de omringende landen gestuurd. Vaak verblijven de `gelukkigen' die wel binnen komen jarenlang in die centra omdat, net als in Nederland, de betreffende afdelingen van de diverse ministeries en politiediensten onderbemand zijn en niet goed samen werken.

De humanitaire kosten die dit onpraktische, illegale en immorele beleid tot gevolg heeft zou de diverse dames en heren aan het denken moeten zetten.

Niet alleen kost het handen vol geld om mensen gevangen te zetten en in bedwang te houden in uiterst stressvolle omstandigheden (vele malen meer dan het in onderbrengen in asielzoekerscentra), het is tevens een flagrante schending van de diverse internationale verplichtingen waaraan zowel Nederland als Australië zich heeft gecommitteerd. Kortom, dit beleid heeft tot een humanitaire crisis geleid die in geen enkel beschaafd land zou mogen worden getolereerd.

En dit is hetzelfde beleid dat door diverse VVD'ers (en wellicht andere partijen?) wordt overwogen. Hoe durven ze het zelfs maar te opperen schande!