Talenkennis `niet nodig' geacht

De meeste Fransen spreken geen vreemde talen. Uit een onderzoek blijkt dat 66 procent geen enkele vreemde taal min of meer vloeiend spreekt. Iets minder dan de helft (48 procent) spreekt een vreemde taal net voldoende om zich verstaanbaar te maken. De meest gesproken vreemde taal is Engels, gevolgd door Duits en Spaans en in mindere mate Italiaans en Arabisch. Van de volwassen Fransen heeft 83 procent nooit een vreemde taal geleerd. De meesten (63 procent) zeggen daar in de beroepscarrière ook geen hinder van te hebben ondervonden; slechts tien procent zegt zich belemmerd te hebben gevoeld in zijn werk door gebrekkige talenkennis. Driekwart van de Fransen meent geen vreemde taal nodig te hebben bij het surfen op internet.