Rol gemeenten WOZ onder vuur

Vijftig van de vijfenzeventig gemeenten die ongewenste prijsafspraken met taxateurs hadden gemaakt, hebben die ingetrokken na een verzoek van de Waarderingskamer. Taxateurs die de eerste taxatie verrichtten en door huiseigenaren om een hertaxatie werden verzocht, werden alleen betaald door de gemeente als die hertaxatie niet of nauwelijks afweek van de oorspronkelijk waarde. Dat staat in een onderzoek van de toezichthouder dat vandaag naar de staatssecretaris van Financiën wordt gestuurd. De Waarderingskamer ziet toe op de uitvoering van de wet waardering onroerende zaken (WOZ). Een woningeigenaar wordt aangeslagen voor een aantal fiscale heffingen op basis van de WOZ-waarde van zijn huis.