Meer geld voor slachtoffers oorlog

Mensen die eerder 14.000 gulden uit de Maror-gelden voor joodse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog hebben ontvangen, krijgen binnenkort nog eens 1.800 euro. Dat geld is overgebleven uit de pot die het rijk en financiële instellingen ter beschikking stelden