Meer gedwongen ontslagen in 2001

Het aantal werknemers dat gedwongen is ontslagen was vorig jaar ten minste 18 procent hoger dan in het jaar 2000. Dit blijkt uit een analyse van ontslagzaken in de eerste drie kwartalen van 2001 vergeleken met een jaar eerder. In die eerste negen maanden van 2001 zijn 66.645 mensen ontslagen.

Dit blijkt uit berekeningen van arbeidsrechtadvocaat Gijs Scholtens op basis van gegevens van het CBS en het ministerie van Sociale Zaken. Hij verwacht dat de cijfers van het laatste kwartaal – na de aanslagen op 11 september – de stijging ten opzichte van 2000 zal vergroten. Het aantal collectieve ontslagaanvragen wegens verslechterde economische omstandigheden van een werkgever, was in het derde kwartaal van 2001 zelfs 33 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Zulke collectieve aanvragen worden altijd gedaan via arbeidsvoorziening.

Opvallend is volgens Scholtens ook dat werkgevers vorig jaar weer vaker ontslag aanvroegen via de kantonrechter in plaats van een ontslagvergunning aan te vragen bij arbeidsvoorziening. Dat eerste gaat sneller maar de bedoeling van de Flexwet, die begin 1999 van kracht werd, was juist dat werkgevers minder vaak naar de kantonrechter zouden stappen, vanwege de belasting van de rechterlijke macht.

Werkgevers gingen vóórdat de Flexwet bestond graag naar de kantonrechter omdat de werknemer dan meteen na de uitspraak recht had op een WW-uitkering en de werkgever minder lang salaris hoefde uit te betalen. Via arbeidsvoorziening was deze route – ten koste van de WW – onmogelijk. In de Flexwet is die route helemaal onmogelijk gemaakt. Werkgevers prefereren nu toch weer de rechter omdat ze op deze wijze in moeilijke omstandigheden ,,sneller van iemand af zijn'', aldus hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp.

subtop kpn: Pagina 14