Kamer tegen 'platte' heffing

De meerderheid in de Tweede Kamer ziet niets meer in het plan van minister Netelenbos (Verkeer) om de files te bestrijden met een 'platte' kilometerheffing. Deze heffing is voor iedereen gelijk, ongeacht de regio of het tijdstip dat wordt gereden. Dit bleek vanmorgen tijdens een overleg met de Tweede-Kamercommissic voor Verkeer en Waterstaat.

Het is voor Netelenbos de tweede harde confrontatie binnen een week. Afgelopen maandag leverden verscheidene fracties zware kritiek op het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan, waarin de ontwikkelingen tot 2020 staan aangegeven. De woordvoerders van CDA, VVD, D66 en GroenLinks benadrukten vanmorgen dat een voor iedereen en over de hele dag gelijke heffing per kilometer niet zal leiden tot enige vermindering van de files. Bovendien vinden ze de kosten van het door internetondernemer Roel Pieper bedachte systeem veel te hoog.

Alleen het PvdA-Kamerlid Van Heemst is nog enigszins optimistisch; hij verwacht dat de heffing al in 2006 kan worden ingevoerd. Maar ook hij vindt dat de platte heffing zo kort mogelijk moet duren. "Het is een opstap naar een intelligente heffing, waarbij plaats en tijd als factoren gaan tellen", aldus Van Heemst. VVD-woordvoerder Hofstra toonde zich evenals afgelopen maandag somber over het beleid van Netelenbos en noemde Pieper "geniaal maar ook een fantast". Volgens de VVD zal een variabele belasting van het autoverkeer pas na 2010 mogelijk zijn. Hofstra vindt verder dat de automobilist niet mag opdraaien voor de kosten van de mobimeter en wat daar verder bij komt kijken. Het gaat volgens hem om 500 tot 1000 euro per auto. "En dat geld heeft de minister niet", aldus Hofstra. Het CDA maakt ernstig bezwaar tegen het feit dat Nederland "als eerste ter wereld" dit nieuwe, maar "uiterst complexe" systeem gaat invoeren. De bedoeling is dat via de mobimeter niet alleen de gereden kilometers worden geteld, maar ook allerlei diensten voor de automobilist beschikbaar komen. Alle fracties vinden dat de provincies geheel moeten worden gecompenseerd voor het verlies aan de opcenten in de motorrijtuigenbelasting.