Kamer tegen pillentest op locatie

De Tweede Kamer verbiedt het testen van xtc-pillen op danceparty's omdat hiervan een ,,legitimerende werking'' uitgaat. Een motie van het CDA voor een verbod op `testen op locatie' werd gisteren met een krappe meerderheid (CDA, VVD, SGP en ChristenUnie) aangenomen.

Minister Borst (Volksgezondheid) is juist een voorstander van een proef met het testen om te kijken of ze zo een beter inzicht kan krijgen in het soort xtc-pillen dat op de markt is. Bovendien kunnen gebruikers op die manier worden voorgelicht over de gevaren van het gebruik van deze drug. Ze wordt gesteund door de PvdA, D66, SP en GroenLinks, die door het testen op locatie juist hopen te voorkomen dat er (meer) dodelijke slachtoffers vallen door het gebruik van ,,onveilige'' pillen. De minister beraadt zich nog of ze de motie uitvoert of naast zich neerlegt.

Het CDA meent dat er nu al genoeg mogelijkheden zijn om xtc-pillen te testen. Bij 25 instellingen voor verslavingszorg en de GGD, verspreid over het land, zijn inloopspreekuren om de kwaliteit van de pillen te laten onderzoeken. Volgens het Trimbosinstituut, dat dit onderzoek coördineert, zijn vorig jaar op die manier 6.000 drugsmonsters aangeboden. Van der Camp (CDA) meent dat de overheid, door zich actief te bemoeien met een veilig gebruik van xtc-pillen, in feite de boodschap afgeeft dat drugs gelegaliseerd zijn. CDA-leider Balkenende wees hier vorig week in een rede over de negatieve aspecten van de multiculturele samenleving ook op. ,,Allochtonen worden in verwarring gebracht over wat wel en niet geoorloofd is in Nederland als de overheid drugs controleert die zijzelf verbiedt.''

Het Trimbosinstituut ging ervan uit dat in april kon worden begonnen met een wetenschappelijk experiment om te onderzoeken, aldus een woordvoerder, of meer informatie over zowel gebruik als kwaliteit van xtc-pillem te verkrijgen. Daarvoor zouden op twee plaatsen in Nederland op houseparty's xtc-pillen worden getest. Nederland werd vorig jaar oktober opgeschrikt door de PMA-pil, een gevaarlijke variant van de xct-pil, die ook in Duitsland en Denemarken dodelijke slachtoffers tot gevolg had. ,,In Eindhoven is daarna op locatie getest'', aldus een woordvoerder van het Trimbosinstituut, ,,wat ons de mogelijkheid bood om aan gebruikers uit te leggen hoe gevaarlijk deze pil is.''