Hongerstaking asielzoekers beëindigd

De Australische minister van Immigratie, Philip Ruddock heeft zich bereid verklaard 900 Afghaanse en Saoedische asielzoekers in het kamp in Woomera over te plaatsen naar andere locaties. Na de toezegging van Ruddock de behandeling van asielaanvragen voort te zetten, hebben 246 illegale immigranten in het kamp hun twee weken durende hongerstaking beëindigd. De illegale immigranten in Woomera hadden hun lippen dichtgenaaid uit protest tegen de barre omstandigheden in het kamp en tegen de staking van hun asielprocedure. Minderjarige kinderen dreigden met zelfmoord. Negen van hen zijn gisteren op ander locaties ondergebracht en onder toezicht geplaatst van de regering tot er voor hen een pleeggezin wordt gevonden.