Hervorming Deutsche

Aankomend topman Josef Ackermann heeft zijn best gedaan de archaïsche bestuursstructuur van Deutsche Bank te hervormen. Daar viel ook wel wat voor te zeggen. Het Duitse systeem, waarbij de raad van bestuur (de `Vorstand') functioneert als een kabinet van gelijken, zonder een sterke topman die de lijnen uitzet, lijkt niet goed toegesneden op een moderne onderneming.

Maar Ackermann kan de Vorstand niet zomaar terzijde schuiven. De wet schrijft voor dat ieder Duits bedrijf er een moet hebben. Daarom heeft Ackermann een alternatief bedacht. In plaats van de Vorstand te laten verdwijnen, wil hij het ledental van de raad tot vier of vijf man inkrimpen en het bestuursorgaan laten opgaan in een groter, uit elf man bestaand uitvoerend comité, dat in feite de bank zal besturen. En dat zal met krachtige hand geleid worden door de als een Angelsaksische topman optredende Ackermann.

Zo luidt althans de theorie. In de praktijk gaat het meer om mensen dan om structuren. Ackermann heeft onder het mom van hervormingen het machtsevenwicht binnen de bank veranderd. De oude Vorstand werd gedomineerd door traditionele Duitse bankiers. Ackermann heeft ervoor gezorgd dat zijn eigen machtsbasis – de zakenbankdivisie – het in het uitvoerend comité voor het zeggen krijgt. Ook al is hij er niet in geslaagd de Vorstand helemaal naar zijn hand te zetten, hij heeft het enige lid dat hem vijandig gezind was – zijn voormalige rivaal voor de toppositie Thomas Fischer – weten te wippen. Dat moet genoeg zijn om de overige leden in toom te houden.

Wat betekent dit voor de toekomst? De veranderingen moeten Ackermann in staat stellen de strategie van Deutsche meer in overeenstemming te brengen met de belangen van de zakenbankdivisie die driekwart van de concernwinst binnenbrengt. In Duitsland is dat een omstreden zaak. Critici vrezen dat Ackermann de bijl zal zetten in een aantal functies die Deutsche van oudsher in het land vervult, zoals die van huisbankier voor het midden- en kleinbedrijf. Die vrees zal door deze hervormingen niet weggenomen worden.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld