Hermans haalt bakzeil over collegegeld

Minister Hermans (Onderwijs) heeft zijn plannen om het universiteiten mogelijk te maken extra collegegeld voor topopleidingen te vragen gisteravond moeten intrekken. De Tweede Kamer, met uitzondering van de VVD, vond Hermans' voorstel onacceptabel.

Hermans noemde het felle verzet van de Tweede Kamer tegen zijn plannen onverstandig, maar had geen andere keuze dan te zwichten. ,,Selectieve mastersopleidingen komen er uiteindelijk in het buitenland of op particuliere instellingen toch wel'', zei hij gisteravond. De minister verweet de Kamer aan koudwatervrees te lijden.

Ook zijn plan om studenten voor een belangrijk deel te selecteren op basis van behaalde cijfers kon niet op voldoende steun rekenen. Het parlement wil dat geselecteerd gaat worden op kennis, motivatie en vaardigheden. Kamer en minister botsten de afgelopen week, tijdens de behandeling van de nieuwe Wet op het hoger onderwijs, regelmatig over differentiatie in het collegegeld. Hermans wil universiteiten meer mogelijkheden bieden om te concurreren en zich internationaal te profileren.

Daarom is hij voor het stichten van zogeheten selectieve masterstudies, die alleen voor een beperkt aantal studenten toegankelijk zijn. Universiteiten zouden daarvoor een collegegeld van maximaal 6.800 euro (vijf keer meer dan het normale bedrag) mogen vragen.

Een meerderheid van de Kamer voelde daar niets voor, omdat daardoor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs in gevaar zou komen. Vooral het CDA en Hermans' coalitiegenoot PvdA verzetten zich hevig tegen diens plannen. ,,Of studenten op particuliere instellingen meer willen betalen moeten zij zelf weten'', aldus Kamerlid C. Eurlings (CDA), ,,maar op door de overheid bekostigde instellingen is dat onacceptabel.''

Wel ging de Kamer akkoord met de invoering van de Angelsaksische bachelor/masterstructuur in het hoger onderwijs. Vanaf september zal deze onderwijsvernieuwing gefaseerd worden ingevoerd. De eerste drie à vier jaren volgen alle studenten de bachelorsfase, op universiteiten gevolgd door een gespecialiseerde mastersfase van één à twee jaar.