Gelders MTC komt

De provincie Gelderland ziet geen redenen om de plannen voor de aanleg van een multifunctioneel transportcentrum (MTC) bij Valburg te wijzigen. Wel moeten er nieuwe afspraken worden gemaakt met de bedrijven waarmee het MTC ontwikkeld wordt over de verdeling van de risico's.

Op het MTC, waarin overheden samen met enkele bedrijven 400 miljoen euro investeren, kunnen goederen uit treinen en schepen worden overgeslagen op vrachtwagens. Enkele gemeenten en Statenfracties in de Provinciale Staten van Gelderland hebben openlijk hun twijfels uitgesproken over de financiële risico's, de milieu-effecten en nut en noodzaak van het project. Zo is het onzeker of de snelweg A73, die het MTC beter moet ontsluiten, kan worden doorgetrokken, terwijl door het afblazen van de noord- en zuidtak van de Betuweroute het goederenaanbod met 7 procent daalt.

Gedeputeerde H. Aalderink (VVD) geeft toe dat de marktomstandigheden gewijzigd zijn, maar zegt hij: ,,Nut en noodzaak van het MTC staan niet ter discussie.'' Wel beoordeelt de provincie het bereikte principe-akkoord met de private partners als onvoldoende. Volgens een rapport loopt de overheid, die 30 procent van de aandelen in de ontwikkelingsmaatschappij bezit, de meeste risico's als de belangstelling voor het MTC tegenvalt. ,,De risico's zijn onevenredig verdeeld'', aldus de provincie Gelderland. Tot dit moment blijven de financiële risico's voor ieder van de vijf deelnemende overheden beperkt tot 1,1 miljoen euro.

Milieudefensie kocht onlangs op drie plaatsen in het gebied stukken grond om de aanleg te kunnen dwarsbomen. Volgens Milieudefensie wordt het uiterwaardenlandschap te veel aangetast.