`Geen fusie, wel unie SoW-kerken'

Twee behoudende organisaties binnen de Nederlandse Hervormde Kerk willen een unie van de drie Samen-op-Wegkerken in plaats van een fusie. De Gereformeerde Bond en de Confessionele Vereniging hebben hun voorstel gisteren aangeboden aan het synodebestuur van de SoW-kerken.

Pagina 3