`Geen fusie, wel unie SoW-kerken'

Twee behoudende organisaties binnen de Nederlandse Hervormde Kerk willen een unie van de drie Samen-op-Wegkerken in plaats van een fusie. De Gereformeerde Bond en de Confessionele Vereniging hebben hun voorstel gisteren aangeboden aan het synodebestuur van de SoW-kerken.

De Gereformeerde Bond heeft 8.500 betalende leden, maar zegt dat ,,400.000 tot 500.000 gelovigen'' zijn gemeenten bezoeken. De Confessionele Vereniging (3.000 betalende leden) heeft naar eigen zeggen ,,een achterban van circa 500.000 mensen, ofwel éénzesde van de totale SoW-kerken''.

Bij de presentatie van de plannen zei voorzitter G. Kamphuis van de Gereformeerde Bond dat ,,de dreiging van scheuren het SoW-proces overschaduwt''. Delen van de kerk zullen zich terugtrekken als de fusie nu wordt doorgezet, aldus Kamphuis. Hij denkt dat het elan en de bevlogenheid van het begin in de breedte van de SoW-kerken zijn verdwenen.

In het voorstel voor een unie blijven de hervormde, gereformeerde en lutherse kerken, die al enkele tientallen jaren streven naar volledige eenheid, geheel zelfstandig. Zij behouden hun grondslag van Schrift en belijdenis, hun kerkorde en hun ambtelijke vergaderingen.

De Gereformeerde Bond en de Confessionele Vereniging pleiten voor een uniesynode in de SoW-kerken, die op praktische terreinen grote bevoegdheden krijgt op het gebied van arbeidsorganisatie, financiën en opleidingen. Deze synode moet kleiner en slagvaardiger zijn dan de huidige triosynode van ruim 180 leden.

Secretaris B. Plaisier van de SoW-kerken noemt de plannen ,,onduidelijk, ondeugdelijk en onkerkelijk''. Ze lijken volgens hem veel op voorstellen voor een federatie van de drie kerken, die de synodes steeds hebben afgewezen. De Gereformeerde Bond en de Confessionele Vereniging kiezen bewust voor ,,een weg van verwarring en grotere verdeeldheid'', zegt hij.