`Cursus emigranten niet aanzuigend'

Cursussen voor uitgeprocedeerde asielzoekers om in eigen land middelen van bestaan op te bouwen hebben geen aanzuigende werking naar Nederland op migranten. Dat zei staatssecretaris Kalsbeek (Justitie) gisteren in antwoord op vragen van het CDA over de manier waarop illegalen in Tilburg worden voorbereid op hun terugkeer. Zij krijgen daar onder andere een cursus metselen.

Kalsbeek hekelde de verontwaardiging en verbazing die CDA-woordvoerder Wijn uitte over die cursussen. Volgens de staatssecretaris is de Kamer daar in het verleden meermalen over geïnformeerd, zelfs over die metselcursus in Tilburg.

Het verwijt van Wijn dat een dergelijke opvang Nederland juist aantrekkelijk maakt voor asielzoekers wees ze van de hand. ,,Ik kan me niet voorstellen dat iemand uit een arm land zegt: ik ga naar Nederland, ik zorg dat ik word opgepakt als illegaal en vervolgens zorg ik dat ik word opgesloten in Tilburg.''

Volgens Wijn maken teruggekeerde illegalen in het land van herkomst reclame voor de manier waarop ze in Nederland behandeld zijn: ,,Ga maar lekker naar Nederland, daar krijg je werk en een opleiding. Dat betekent dat illegalen in Nederland altijd prijs hebben.''

De cursussen zijn bedoeld voor illegalen die zijn opgesloten om vervolgens gedwongen terug te keren. Volgens het Tweede-Kamerlid Kamp (VVD) beloont Kalsbeek het niet-vrijwillig meewerken aan een uitzetting. ,,De ene illegaal verlaat het land uit zichzelf, de andere doet dat niet en krijgt vervolgens een training en een cursus. Dan is het toch logisch dat in het vervolg niemand meer zal meewerken?''

Kalsbeek verweet Wijn een karikatuur van het uitzetbeleid te maken. ,,De vermeende aanzuigende werking wordt gelogenstraft door de feiten. Er zijn het afgelopen jaar een kwart minder asielzoekers binnengekomen.''

Het terugkeerbeleid noemde Kalsbeek een punt van zorg. Dat beleid dient ,,met dwang en overtuiging''te worden uitgevoerd, maar het wil tegelijk ,,mensen een steun in de rug geven''.