Cosmic redt cursus Colofon

Het Amsterdamse productiehuis Cosmic Theater zet de toneelschrijfcursus van de failliete schrijversvakschool 't Colofon voort. De cursus, Het Korte Stuk, wordt nu gegeven door schrijver Thomas Verbogt. Voor het faillissement werd de toneelschrijfcursus al in samenwerking met Cosmic gegeven. Verschillende toneelstukken werden geselecteerd voor het jaarlijkse Hollandse Nieuwe Festival van Cosmic. Het `interculturele' instituut zegt voortzetting van de cursus belangrijk te vinden omdat er geregeld allochtone toneelschrijvers op afkomen. 't Colofon ging in december failliet doordat het management de snelle groei ervan niet aankon. Enkele ontslagen docenten werken nu aan een nieuwe school.