Brussel tikt Duitsland op de vingers

De Europese Commissie heeft vandaag Duitsland en Portugal een zogenoemde `vroege waarschuwing' gegeven wegens het risico dat hun begrotingstekorten uit de hand lopen. Het is voor het eerst dat de Commissie een dergelijke `gele kaart' gebruikt.

De ministers van Financiën van de vijftien EU-lidstaten moeten over twee weken nog met gekwalificeerde meerderheid met het voorstel van de Commissie instemmen. De Duitse regering, die al heeft aangegeven het oneens te zijn met de maatregel, zoekt steun bij andere lidstaten om dat te voorkomen. Het is nog onduidelijk of de gekwalificeerde meerderheid er komt, want Frankrijk zou geneigd zijn Duitsland te steunen.

Eurocommissaris Pedro Solbes (Economische en Monetaire Zaken) onderstreepte vanmiddag dat de ,,geloofwaardigheid'' van het Groei- en Stabiliteitspact op het spel staat. Hij leek hiermee ook zijn eigen positie in het geding te brengen. De Spaanse Eurocommissaris sprak van een ,,belangrijk moment'' voor de economische beleidscoördinatie in de Europese Unie. ,,Als je nu geen actie onderneemt, is het moeilijk in te zien wanneer je ooit een `vroege waarschuwing' moet geven'', aldus Solbes. Hij wees ook op de ,,politieke verplichting'' die de regeringsleiders in 1997 in Amsterdam aangingen bij het Stabiliteitspact.

Solbes zei dat het Duitse tekort in 2002 met de verwachte 2,7 procent niet alleen de `Maastricht-norm' van maximaal 3 procent nadert, maar dat de tekorten in 2001 en 2002 ook steeds verder afwijken van het vorig jaar door Duitsland ingediende stabiliteitsprogramma. Dat geldt ook voor Portugal.

Solbes zei dat de nu door de Commissie voorgestelde stap niet moet worden ,,overgedramatiseerd''. De `vroege waarschuwing' is geen aanmaning tot beleidswijziging. Volgens Solbes is het Duitse beleid – gericht op begrotingsevenwicht in 2004 – ,,consistent'' en kan het Duitse tekort in 2002 op de verwachte 2,7 procent uitkomen.

De `vroege waarschuwing' betekent dat het budget nauwgezet moet worden gevolgd en dat maatregelen nodig zijn zodra zich nieuwe ongunstige ontwikkelingen voordoen. Het oplopen van het Duitse tekort is volgens Solbes toe te schrijven aan de conjunctuur en hogere uitgaven bij deelstaten en gezondheidszorg.

Solbes uitte vanmiddag ook zorg over de begrotingen van Frankrijk en Italië, maar voor hen werd geen `vroege waarschuwing' nodig geacht. Vorig jaar kreeg Ierland een `aanbeveling' tot beleidswijziging. Dit gebeurde echter niet in het kader van het Groei- en Stabiliteitspact, maar omdat Ierland onder meer de inflatie uit de hand liet lopen.

ontluistering: pagina 15