Bestrijding terreur maar net begonnen

De oorlog tegen het terrorisme is nog maar net begonnen. Tienduizenden in Afghanistan getrainde terroristen zijn op vrije voeten, ,,als tikkende tijdbommen''. Vooral de steun van Iran, Irak en Noord-Korea vormt een grote bedreiging. Dit heeft de Amerikaanse president George W. Bush gisteravond gezegd.

President Bush vroeg zijn landgenoten in zijn State of the Union-toespraak steun voor verhoogde financiële en militaire inspanningen. ,,Ik zal niet werkeloos toezien hoe het gevaar dichterbij komt'', verzekerde hij. ,,De Verenigde Staten van Amerika zullen niet toestaan hoe de gevaarlijkste regimes ons bedreigen met de meest vernietigende wapens in de wereld.''

Ontdekkingen in Afghanistan hebben de ergste vermoedens bevestigd. In verlaten Al-Qaeda-trainingskampen vonden Amerikaanse strijdkrachten plattegronden van kerncentrales en drinkwaterinstallaties in Amerika, gedetailleerde handleidingen voor het maken van chemische wapens en stafkaarten en nauwkeurige beschrijvingen van monumenten in Amerika en de rest van de wereld.

De president hield het Congres voor dat hij het komende jaar op drie, nauw met elkaar verbonden fronten wil opereren: de internationale strijd tegen het terrorisme, de versterking van de beveiliging van de Verenigde Staten en herstel van de economie. Hij beloofde de grootste verhoging van de defensiebegroting in twintig jaar (plus 50 miljard dollar), een verdubbeling van de uitgaven voor de beveiliging van grenzen en vliegvelden en betere binnenlandse inlichtingen van de veiligheidsdiensten, én een snel einde aan de recessie.

In een toespraak van drie kwartier, die meer dan zeventig keer door applaus werd onderbroken, vroeg Bush het Congres niet alleen snel de door hem gewenste economische stimuleringswet aan te nemen, maar ook de vorig jaar voor tien jaar aangenomen belastingverlaging blijvend te maken. Veel Democraten bleven daarop zitten en deden niet mee aan de staande ovatie van de Republikeinen na die aanbeveling.

President Bush deed geen directe uitspraak over het schandaal rond het failliete energiebedrijf Enron, al verloor de beurs van New York 250 punten uit vrees dat meer bedrijven hun cijfers mooier hebben gemaakt. Bush riep wel op tot nieuwe maatregelen om pensioenen veilig te stellen. Hij zei ook dat bedrijven aan striktere boekhoudregels moeten worden gebonden om een juist inzicht in hun financiële toestand te geven. Daarmee kunnen bedrijven beter verantwoording afleggen aan aandeelhouders en werknemers.

Dick Gephardt, leider van de minderheid in het Huis van Afgevaardigden, antwoordde direct na de toespraak van Bush namens de Democraten. Hij onderstreepte dat de Democraten als één man de president steunen in de oorlog tegen het terrorisme. Ook in het oplossen van binnenlandse problemen toonde hij bereidheid tot samenwerking, maar Gephardt hield vol dat de Democraten andere sociale en economische waarden hebben. De Democraat riep de president op mee te werken aan hervorming van het systeem van politieke financiering: ,,Laten we het grote geld uit de politiek bannen.''

tekst bush en nieuwsanalyse: pagina 5

hoofdartikel: pagina 7