Ammoniakwet aangenomen

De Eerste Kamer heeft gisteren ternauwernood ingestemd met strengere milieuwetten voor de intensieve veehouderij. De VVD stemde op het laatste moment in. De liberalen dreigden lange tijd, samen met het CDA, een meerderheid te vormen om de gevolgen voor boeren te beperken. Door de instemming met de wetten moeten boeren gaan voldoen aan strengere regels voor de uitstoot van ammoniak rond natuurgebieden. Daarnaast gaan de provincies in oost- en zuid-Nederland in de komende maanden natuurgebieden aanwijzen waar intensieve veehouderijen niet mogen uitbreiden noch zich mogen vestigen.