`Zorg kan 300 miljoen euro besparen'

In de gezondheidszorg kan op termijn 300 miljoen euro worden bespaard door de administratieve lasten terug te brengen. Dat is 30 procent van de totale administratieve kosten.

Dat schrijft de commissie-De Beer in een vandaag aan minister Borst (Volksgezondheid) gepresenteerd rapport. De commissie heeft onderzoek gedaan naar het terugdringen van administratieve lasten in de zorgsector.

De genoemde 300 miljoen euro zijn de kosten die rechtstreeks voortvloeien uit wet- en regelgeving van de overheid. Kosten ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering vallen hier niet onder. In totaal is een bedrag van één miljard euro met administratieve lasten gemoeid.

De commissie erkent dat lasten in de administratie onvermijdelijk zijn. Het publieke belang van de zorgsector brengt verantwoording en controle met zich mee. Maar de sector is zich volgens de onderzoekers te weinig bewust van de ,,vermijdbare administratieve lasten'' als gevolg van wildgroei, onvoldoende onderhoud en een algemeen gebrek aan besef van de kosten.

Bovendien wekt de omvangrijke administratieve papierwinkel grote irritatie onder het personeel in de zorgsector. Personeelsleden komen minder aan hun zorgtaken toe. Het motto zou dan ook ,,minder regels, meer zorg'' moeten zijn, stelt de commissie. De besparing van 300 miljoen euro valt voor 75 procent te halen bij van de ziekenhuizen, apothekers en huisartsen. Een ander fors deel is te bereiken bij de ziekenfondsen. Bovendien brengt de invoering van een nieuw verzekeringsstelsel minder papierwerk met zich mee, voorspelt de commissie. Een voorwaarde is wel, aldus de onderzoekers, dat de gezondheidszorg fors investeert in informatietechnologie.