Werkloosheid Japan gestegen

De werkloosheid in Japan steeg in december vorig jaar licht met 0,1 procentpunt van 5,5 in november tot 5,6 procent. In december 2000 was 4,9 procent van de Japanse beroepsbevolking nog werkloos. De nieuwe werkloosheidscijfers zijn conform marktverwachting. Volgens de Japanse overheid is de hoge werkloosheid te wijten aan de stagnerende economie.