VVD hekelt plannen voor aanpak files

De VVD hekelt de aanpak van minister Netelenbos (Verkeer) bij het bestrijden van de files. Het Tweede-Kamerlid Hofstra verwijst het omvangrijke Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP) naar de prullenbak.

Hofstra noemde het plan gisteren, tijdens overleg tussen Kamer en minister, ,,niet beslisrijp'' en ,,niet realistisch''. Netelenbos en overige fracties reageerden verontwaardigd.

Hofstra bekritiseerde vooral het ontbreken van een financiële onderbouwing voor de diverse plannen tot 2020, zoals die in het NVVP zijn opgenomen. Het gaat dan om verbetering van het verkeer en vervoer over auto-, spoor- en waterwegen. ,,We kunnen zo'n omvangrijk stuk toch niet behandelen zonder duidelijk te maken hoe de financiering zal zijn?'' De VVD gelooft niet dat de krap 1,5 miljard euro die de minister de komende jaren beschikbaar heeft voldoende is voor een forse verbetering.

Hetzelfde geldt voor de invoering van de kilometerheffing. Netelenbos wil daar in 2004 mee beginnen, maar volgens Hofstra kan het op zijn vroegst in 2010. De Tweede Kamer discussieert morgen verder over dit onderdeel van de plannen tegen de files.

PvdA en D66 reageerden verbaasd en verontwaardigd op de scherpe afwijzing van de VVD. Vooral omdat het NVVP eind vorig jaar ook al ter discussie stond in de Tweede Kamer en de liberale fractie het toen hield bij het oordeel dat de plannen vaag waren.

Volgens minister Netelenbos kan zij ook niet verder gaan: ,,Wij willen het fatsoenlijk houden en niet over ons graf heen regeren.'' Overigens is er volgens haar tot 2020 een bedrag van 39 miljard euro beschikbaar. ,,We moeten wel eerlijk om willen gaan met de onderbouwing, maar dat is in februari 2002 niet meer mogelijk'', schamperde zij. De minister sloot evenwel niet uit dat de elektronische apparatuur voor de kilometerheffing toch wat later gereed komt omdat het bedrijfsleven het kastje geschikt wil maken voor enkele andere toepassingen.

Alle fracties uitten kritiek op de weigering van Netelenbos om haast te maken met het `rondje-Randstad', de snelle treinverbinding tussen de vier grote steden. Zij willen dat Netelenbos de financiering hiervan nog voor de aanstaande verkiezingen in orde maakt. De minister voelt daar niets voor.