Voor EU blijft Arafat partner voor gesprek

De Europese Unie blijft de Palestijnse leider Yasser Arafat en de Palestijnse autoriteit als gesprekspartner beschouwen.

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben gisteren alle partijen die betrokken zijn bij het conflict in het Midden-Oosten, met inbegrip van de Verenigde Staten, opgeroepen dit ook te doen. Politieke kringen in Jeruzalem hebben vanmorgen via radio Israël de verklaring verworpen. Israël houdt Arafat in zijn hoofdkwartier in Ramallah omsingeld, terwijl de VS zich in Israëls voetspoor toenemend kritisch uiten over de Palestijnse leider en om hem te straffen de bemiddeling van Anthony Zinni hebben bevroren.

Minister Van Aartsen hekelde gisteren de neiging van de VS om Arafat als ,,quantité négligeable'' te behandelen. De Zweedse minister van Buitenlandse Zaken, Anna Lindh, noemde de houding van de VS ten opzichte van Arafat ,,dom, waanzin en uiterst gevaarlijk''.

De EU-ministers hebben gisteren in hun verklaring eerdere oproepen herhaald om het geweld in het Midden-Oosten te staken. Volgens de EU zijn de Palestijnse Autoriteit en Arafat onmisbare onderhandelingspartners om een einde te maken aan terrorisme en naar vrede te streven. ,,Hun vermogen om terrorisme te bestrijden moet niet verzwakt worden'', aldus de verklaring.

De EU-ministers oefenen druk uit op Arafat om een einde te maken aan terrorisme. Zij willen dat Israël militairen uit Palestijns gebied terugtrekt. De EU maakt zich ernstige zorgen over de vernieling van Palestijnse infrastructuur door Israël. De verliezen aan infrastructuur die door de EU voor de Palestijnen is gefinancierd bedragen op het ogenblik 17 miljoen euro. De EU dreigt Israël met een eis tot schadevergoeding.

Volgens Jeruzalem getuigt de verklaring van de EU-ministerraad van een eenzijdige Europese opstelling in het Israëlisch-Palestijnse conflict ten gunste van de Palestijnen. Jeruzalem is op grond daarvan van mening dat deze verklaring de Palestijnse terreur aanmoedigt en er daarom voor de EU geen bemiddelende rol is weggelegd in het conflict. Gezien Israëls oriëntatie op de VS is dat sedert 1967 een vrij constant Israëlisch standpunt. In achtergrondgesprekken zeggen Israëlische diplomaten dat Jeruzalem geen bezwaar maakt tegen Europese financiële steun aan de Palestijnen. Wegens de op dit moment uitgesproken pro-Israëlische stemming in Washington ziet Israël nog minder reden om EU-bemiddeling te aanvaarden.