Straling mobiele telefoon ongevaarlijk

De straling van een mobiele telefoon is niet gevaarlijk voor de gezondheid. Er is dan ook geen reden om de blootstellingslimieten te herzien.

Dat schrijft de Gezondheidsraad in een vandaag verschenen advies aan diverse ministeries.

Meer dan de helft van de Nederlandse bevolking heeft tegenwoordig een mobieltje. Met de sterke toename van het gsmgebruik nam de bezorgdheid toe over mogelijk schadelijke gevolgen van blootstelling aan de elektromagnetische velden (`straling') die mobiele telefoontoestellen uitzenden. Uit onderzoek is echter geen verband gebleken tussen veelvuldig gebruik van een mobieltje en het optreden van hoofdpijn, duizeligheid of verhoging van de kans op een hersentumor, aldus de Gezondheidsraad.

In sommige experimentele onderzoeken zijn wel enige effecten op het lichaam gevonden, zoals een geringe beïnvloeding van natuurlijke hersengolfpatronen tijdens de slaap of, een enkele keer, een lichte verhoging van de reactiesnelheid. Maar die effecten zijn zo klein, dat ze alleen met gevoelige apparatuur kunnen worden gemeten.

Volgens de Gezondheidsraad kan het lichaam die invloeden gemakkelijk de baas en kunnen ze daarom niet worden aangemerkt als schadelijk voor de gezondheid.

De Gezondheidsraad vindt het ook niet nodig het gebruik van mobiele telefoons door kinderen zoveel mogelijk te beperken. Wel is nader onderzoek nodig om beter inzicht te krijgen in de eventuele gevolgen op de lange termijn. De wereldgezondheidsorganisatie WHO is al bezig met zo'n onderzoek, waarvan de resultaten over enkele jaren beschikbaar zullen zijn.

De raad beveelt wel aan dat bestuurders van voertuigen in het verkeer geen lange of `moeilijke' gesprekken voeren. Handsfree of niet-handsfree bellen maakt volgens recent wetenschappelijk onderzoek weinig uit voor de verkeersveiligheid.

De Gezondheidsraad vindt verder dat het verbod op niet-handsfree bellen, dat per 1 maart wordt ingevoerd, niet alleen moet gelden voor bestuurders van gemotoriseerde voertuigen, maar ook voor fietsers.