Stadswacht Plus

De slotalinea van uw hoofdredactionele commentaar `Stadswacht plus' (24 januari) bevat enkele onjuiste veronderstellingen. U stelt dat de VNG-wens bijdraagt aan het ontstaan van een tweede politie, een `gemeentepolitie-nieuwe-stijl'. In dat verband wijst u naar de gemeente Den Haag, waar volgens u ,,diverse toezichthouders worden samengebracht in een gemeentelijke dienst handhaving. Als dat zo doorgaat ontstaat een `middelgrote veiligheidsorganisatie' buiten de politie''.

Dit is een onjuiste conclusie. De in Den Haag actieve handhavingsmedewerkers zijn en blijven ondergebracht bij diverse gemeentelijke diensten en opereren via de handhavingsteams onder volledige regie en gezag van Regiopolitie Haaglanden. Voor de vrees die u uitspreekt in het hoofdredactionele commentaar is dan ook geen grond. Het commentaar gaat verder voorbij aan de kern van de VNG-wens: meer en betere handhaving. Dit is alleen mogelijk als daarvoor gelden beschikbaar komen. Hiervoor zijn de opbrengsten uit bestuurlijke boetes een geëigend middel. De VNG bepleit met andere woorden niets anders dan de inzet van bestuurlijke boetes en hun opbrengst voor een veiliger en schoner stad en land. Om die reden dringt de VNG aan op overheveling van de opbrengsten aan de gemeenten. Samen met de VNG is de gemeente Den Haag dan ook, zoals bekend, voorstander van de inzet van het instrument bestuurlijke boete.