Schadevergoeding 4 mln dollar

Een jury in Manhattan heeft een schadevergoeding toegekend van 3,5 miljoen dollar (4,06 miljoen euro) aan een 36-jarige vrouw die haar hand verbrandde toen een espressoapparaat van het merk Starbucks ontplofte. De jury, die bestond uit 6 vrouwen, kende aanvankelijk een vergoeding van 4,6 miljoen dollar toe, maar hield het slachtoffer zelf voor 25 procent verantwoordelijk voor het ongeluk, waarop de jury de toe te kennen vergoeding verlaagde. De advocaat van Starbucks zegt waarschijnlijk in beroep te gaan.