Rechters moeten bij zaak getuigen

Enkele rechters van de rechtbank in Den Haag moeten binnenkort getuigen bij de rechtbank in Utrecht. Een inwoner van Naaldwijk, Arend Solleveld, heeft toestemming gekregen hen onder ede te horen. De man vindt dat de rechters midden jaren '70 onrechtmatig hebben gehandeld rond het faillissement van zijn glasbedrijf. Hij beschuldigt de magistraten onder meer van valsheid in geschrifte, medeplichtigheid aan `bedrieglijke bankbreuk' en ambtsmisdrijven. Solleveld hoopt nieuwe feiten boven tafel te krijgen die zijn kansen in een mogelijk proces tegen de staat verbeteren. Wanneer het verhoor plaatsvindt, is nog niet bekend.