Projecten van Foster Parents Plan van goede kwaliteit

De kwaliteit van de hulpprojecten die Foster Parents Plan (FPP) de laatste twee jaar met geld van minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) heeft uitgevoerd stemmen tot tevredenheid. Dit heeft Herfkens gisteren in een brief aan de Tweede Kamer geschreven naar aanleiding van een onafhankelijk onderzoek.

Voor Foster Parents is dit welkom nieuws nadat de organisatie vorige zomer onder meer in opspraak was geraakt wegens de gebrekkige communicatie met `ouders' in Nederland over moeizaam verlopen projecten in Haïti.

Overigens onderstreept Herfkens in haar brief van gisteren dat het onderzoek zich nadrukkelijk niet uitstrekte tot FPP's wijze van fondsenwerving en de projecten die de organisatie met zelf geworven geld runt.

Het onderzoek naar de kwaliteit van FPP's projecten geschiedde de afgelopen maanden op verzoek van de Tweede Kamer. Daar hebben steeds twijfels bestaan of FPP wel in aanmerking diende te komen voor steun uit het financieringsprogramma, zoals Herfkens twee jaar geleden besloot. Ze stelde FPP voor twee jaar een bedrag van 40 miljoen euro beschikbaar.

De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat de kwaliteit van Plan International, de moederorganisatie die de projecten in de praktijk afwikkelt, degelijk kan worden genoemd. Uit het onderzoek blijkt volgens de minister voorts dat de administratiekosten van FPP niet wezenlijk hoger zijn dan die van de NOVIB en andere organisaties die geld van Herfkens ontvangen. Vorig jaar stelden sommige critici dat FPP in dit opzicht geen juiste voorstelling van zaken had gegeven.

De onderzoekers bekeken drie programma's voor sociale dienstverlening in Tanzania en Mali alsook twee voedselzekerheidsprogramma's in Peru en Kenia. Ze stelden vast dat FPP met name sterk is in directe armoedebestrijding. De kindgerichte aanpak, waarop Foster Parents vanouds de nadruk legt, komt volgens hen eveneens goed tot zijn recht. De onderzoekers constateerden bovendien dat de hulporganisatie terecht veel aandacht heeft voor het basisonderwijs. De voedselzekerheidsprojecten waren overigens minder succesvol. Vooral dat in Peru kreeg kritiek van de onderzoekers te verduren.