Oproep tot boycot Cito-toets

Alle basisscholen in Nederland hebben vandaag een oproep gekregen om de Cito-toets te boycotten. Zeven onderwijsorganisaties, zoals de Daltonvereniging, de Bond van Vrije Scholen en de Jenaplanvereniging, schrijven dat de toets vrijwel alleen negatieve gevolgen voor de leerlingen heeft. De Nederlandse Montessori Vereniging sympathiseert met de actie. Vandaag beginnen zo'n 150.000 leerlingen uit groep 8 aan de Cito-toets.

De drie dagen durende eindtoets basisonderwijs, oftewel de Cito-toets, wordt steeds belangrijker bij het bepalen van de keuze voor het vervolgonderwijs. Steeds meer basisscholen, inmiddels meer dan 80 procent, doen mee aan de toets. In Amsterdam hebben op een na alle scholen zich verplicht om mee te doen. Ook steeds meer alternatieve scholen, zoals montessori- en jenaplanscholen, doen mee aan de toets, hoewel daar nog veel bezwaren zijn tegen de `uniforme' test. Voor veel scholen in het middelbaar onderwijs, en dan vooral de hoogste opleidingen, is het resultaat van de toets doorslaggevend geworden voor toelating van leerlingen.

De protesterende verenigingen wijzen er in hun brief van vandaag op dat de toets een momentopname is. De voorspellende waarde ervan vinden zij geringer dan goed gefundeerde schooladviezen. Dat de Inspectie van het Onderwijs de toets gebruikt om uitspraken te doen over de kwaliteit van scholen, is voor de verenigingen `ontoelaatbaar'.

cito-toets: pagina 3