Minister: niet nu rijden op IJzeren Rijn

Minister Netelenbos (Verkeer) heeft liever niet dat er tijdelijk treinen gaan rijden op het historisch tracé van de IJzeren Rijn tussen Antwerpen en het Ruhrgebied. Eerder was ze daar nog een voorstander van.

Naar nu blijkt heeft Netelenbos al in november alle voorbereidingen voor tijdelijke ingebruikname van het historische tracé van de goederenspoorlijn laten opschorten.

De minister schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat haar inzet in de komende onderhandelingen met België is dat ,,het tijdelijk rijden over het historisch tracé zo kort mogelijk duurt en liefst geheel komt te vervallen''.

Zij komt daarmee terug op een in maart 2000 gesloten akkoord waarin zij toezegde dat de Belgen al vanaf eind 2001 enkele goederentreinen per dag zouden kunnen laten rijden over het historische tracé van de IJzeren Rijn. De Vlaamse minister-president P. Dewael was niet op de hoogte van het opschorten van de voorbereidingen. Hij laat via zijn woordvoerder weten dat ,,de vriendschap tussen België en Nederland onder druk komt te staan als de afspraken over het tijdelijk rijden niet worden nagekomen''.

Bij Dewael leeft de wens om ,,op korte termijn'' hierover een gesprek te voeren met Nederland. Maar een bezoek van Dewael aan premier Kok wordt volgens de woordvoerder steeds uitgesteld. ,,Kok heeft blijkbaar geen zin om over heikele thema's te praten in de laatste maanden van zijn ambtstermijn'', aldus de woordvoerder.

De provincie Limburg is blij met het standpunt van de minister. Limburg heeft zich altijd verzet tegen reactivering van het historische tracé dat door Weert en Roermond voert en natuurgebied de Meinweg doorsnijdt.

Gedeputeerde M. Vestjens (Verkeer): ,,Het is heel goed dat het tijdelijk rijden van tafel gaat. Er is ook een goed alternatief voor, namelijk de Montzenlijn, die in België blijft.'' Dat het tijdelijk rijden niet meer de voorkeur heeft van de minister wordt ook door de gemeente Roermond als ,,zeer positief'' beoordeeld.

De onenigheid over het tijdelijke tracé is de zoveelste hobbel in de onderhandelingen over de IJzeren Rijn. In november bleek al dat België en Nederland het niet eens konden worden over de begroting. De Belgen beraamden de kosten van reactivering van de spoorlijn toen, inclusief milieumaatregelen op 375 miljoen euro (825 miljoen gulden).

Nederland ging er vanuit dat de aanpassingen bijna 500 miljoen euro (1,2 miljard gulden) zouden bedragen. Een onafhankelijk bureau werd ingeschakeld om het verschil in de ramingen te onderzoeken. Naar verwachting geeft het bureau daarover een dezer dagen uitsluitsel.