`Ik zeg niet altijd ja'

Letty Demmers-van der Geest (49 jaar) is lid van D66. Sinds ruim vier jaar is ze burgemeester van Reusel-De Mierden (12.500 inwoners) in Noord-Brabant. Eerder was ze wethouder in Bergen op Zoom.

,,Ik ben op weg naar het gemeentehuis van Best om de campagne te bespreken. Ik had aanvankelijk wel enige aarzeling om de sollicitatiebrief weg te sturen. Ik wist niet of ik het voeren van een campagne wel aankon. Dat is me niet op het lijf geschreven. Maar Best bleek er goed over te hebben nagedacht en toen heb ik de brief toch maar verstuurd.

,,Ik ga me in de campagne als persoon presenteren. Zo werk ik ook. Ik ben open en toegankelijk. Bereid om met mensen te praten. Ik zeg niet altijd ja. Maar ik ben wel duidelijk. Dat waardeert men. Ik wil niet op afstand besturen. Ik werk vanuit een heel persoonlijke integriteit.

,,Als burgemeester wil ik me niet met veel politieke onderwerpen bezighouden. Je kunt beter vanuit een persoonlijke inzet mensen bij elkaar brengen en in staat stellen grote daden te verrichten. Zelf blijf je dan op de achtergrond. Wat ik in Reusel op mijn conto kan schrijven is dat ik een goed horeca- en evenementenbeleid tot stand heb gebracht. Reusel heeft een aantal grote discotheken. Ieder weekeinde komen er vijftienhonderd tot tweeduizend bezoekers. Dat tast de leefbaarheid van de bewoners aan. De overlast varieerde van het achterlaten van uitwerpselen tot het uitrukken van bomen. Ik heb de discotheken, de taxibedrijven en de bewoners bij elkaar gebracht. Er liggen nu een aantal convenanten waarin een aantal afrekenmomenten zijn afgesproken.

,,Ik vind Best een uitdagende gemeente. Er ligt een centrumplan en er zijn problemen met een verbindingsweg. Het ligt natuurlijk vlakbij een grote stad, Eindhoven. Wat ik belangrijk vind is een goede relatie onderhouden met Eindhoven en zorgen dat Best een identiteit behoudt. Dat betekent niet dat ik alleen maar wil voorkomen dat Best wordt geannexeerd. Die discussie over de herindeling is hier achter de rug.

,,Ik ben inmiddels op de parkeerplaats in Best aangekomen. Ik ken mijn tegenkandidaat niet. Maar ik geloof dat ik mijn auto naast die van hem heb geparkeerd. Ik zal hem zo dadelijk vermoedelijk de hand schudden.''